23 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดรัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

About KruTouchy