ผลงานรางวัลเกียรติยศ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข