📣โรงเรียนสวัสดิ์ดิ์รัตนาภิมุข 🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.กัญญาพัชร ทับเที่ยง รางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม นายสุดที่รัก สังฆ์รักษ์ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ครูผู้ฝึกซ้อม : นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพ และนางสาวทิพย์ประกาย คงยิ้ม โดยนักเรียนทั้ง 2 คน ได้เป็นตัวแทน สพม.ตรัง กระบี่ เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับ สพฐ. ต่อไป

About KruTouchy