โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูที่ได้รับรางวัลการประกวดการเขียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

  1. นางสาวชนัญชิดา ผกาแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ผลงานยอดเยี่ยม
  2. นายอิทธิกร เกศรัต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลงานยอดเยี่ยม
  3. นายกิตติชัย ถินนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลงานยอดเยี่ยม
  4. นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลงานยอดเยี่ยม
  5. นางสาวชลลดา เขาพรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รางวัลระดับดี ผลงานดี

About KruTouchy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น