วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

About KruTouchy