วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

About KruTouchy