วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การประมวลผลข้อมูล

ผู้วิจัย ครูเกศินี เนาสุวรรณ์

About KruTouchy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น