วันที่ 20 สิงหารคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มอบน้ำดื่มและอาหารเพื่อร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลนาโยง ในโครงการ ส.ร.ม.ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ผ่าวิกฤต COVID-19

About KruTouchy