วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการอบรมโครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Google meet และถ่ายทอดสดบนเพจเฟสบุค ที่นี่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

About KruTouchy