ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA ระดับ ScQA ณ ห้องประชุมสิทธินันทพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read More »

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชม ร่วมเชียร์ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read More »