ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
🎊🎉 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ
ประจำปี 2567 🎊

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบ-ม.1-67-ทั่วไป-

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ประกาศมีสิทธิสอบ-ม.4-ทั่วไป-67-

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ประกาศมีสิทธิสอบ-ม.1-ทั่วไป-67-

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาตามศักยภาพ

ประกาศผลคัดเลือกโควต้า-ม.3-เดิม-ปีการศึกษา-2567

Read More »

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร🎖️ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่

1

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข-ผลการสอบคัดเลือก-ม …

Read More »