ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูกับผลงานรางวัล ประเภทสถานศึกษา ได้รับรางวัลหน่วยงานผู้จัดยอดเยี่ยม ประเภทนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องเพลงภาษาจีน เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read More »

กำหนดการมอบอุปกรณ์การเรียน เอกสารทางวิชาการ และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564

Read More »

ประกาศ กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564ภายใต้สถานการณ์การแพร …

Read More »

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

Read More »

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

สอบในตาราง แบบ OnSite (ที่โรงเรียน) และสอบแบบออนไล …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 索罗摸中学 รับรางวัลในงานประชุมแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษาจีนภาคใต้แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 และการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน สะพานสู่ภาษาจีนศรีนครคัพ ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้แห่งประเทศไทย

Read More »

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าวิชาการ เส้นทางเพิ่มพูนความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 26 กันยายน 2564

Read More »