ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายใน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read More »

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2565

Read More »

เชิญชวนร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประกาศรับสมัคร “ครูวิทยากรท้องถิ่น” เอกวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศบูรณาการฐานคุณธรรม”คนดีศรีสวัสดิ์ฯ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เลขประจำตัว)

Read More »

กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read More »