ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เยี่ยมชมนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

Read More »

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More »

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

Read More »

ลงทะเบียนยื่นความจำนงไม่มีที่เรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนยื่นความจำนงไม่มีที่เรียน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read More »

ประกาศโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read More »