วันที่ 28- 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ค่าย Science Camp 2022 กายวิภาคศาสตร์ของพืชและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

About KruTouchy