วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย โดยจัดพิธีกล่าวคำปฏฺญานตน พิธีสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

About KruTouchy