วันที่ 16 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 และรับมอบโล่ เกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

ขอบคุณภาพจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

About KruTouchy