กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

About KruTouchy