โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าวิชาการ เส้นทางเพิ่มพูนความรู้ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 26 กันยายน 2564

About KruTouchy