วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข” และหลักสูตร “เทคนิคการรับมือความเครียดในยุคโควิด 19” รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

About KruTouchy