วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุค ที่นี่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

About KruTouchy