***** โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ เพื่อส่งมอบคำอวยพรให้กับคุณครูของท่าน งดใช้คำหยาบคาย.....

ประวัติวันไหว้ครู

       วันไหว้ครู นับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ซึ่งแนวความคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2499 จากคำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500

จำนวนผู้เข้าร่วมอวยพร 362 คน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชั้น

เลขที่

คำอวยพร

รูปแบบพานดอกไม้

366

เทพฎทธิ์ ตรีภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

21

สัส

365

ปพณธีร์ อาฟู

9

ขอให้ปิดเทอมเร็วๆ

364

เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ท้าวภา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

23

ขอให้ครูแข่งแรงค่ะ

363

ลัทธพล ไชยเเสง

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

12

ขอให้ครูเเข็งเเรง

362

ด.ญ.มนัสนันท์ พงษ์สวัสดิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

18

ครูเปรียบสเหมือนแม่คนที่สามของพวกหนู อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่พวกเรา ถ้าพวกหนู ณ ที่นี้ทำอะไรให้ครูไม่สบายใจหรือดื้อให้ครูเห็น พวกหนูก็ขอกราบขอโทษคุณครูด้วยนะคะ ขอให้ครูมีแต่ความสุข ถ้าวันไหนที่พวกหนูประสบความสำเร็จพวกหนูจะไม่มีวันลืมคุณครูเลยค่ะ หนูจะจำทุกคำสั่งสอนที่ครูได้สอนพวกหนู พวกหนูรักครูมากๆนะคะ

361

คคค

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

3

สสสสสส

360

กิต

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

10

เคารพในพระคุณครู

359

ddd

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

20

sssss

358

QWERTY

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

543123

วันไหว้ครู นับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ซึ่งแนวความคิดวันไหว้ครูเกิดขึ้นในที่ประชุมครูทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2499 จากคำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500

357

Ssasm

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

1

bvnbjnjh

> >>