ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20000
อนุบาล 30000
รวม อนุบาล0000
ประถมศึกษาปีที่ 10000
ประถมศึกษาปีที่ 20000
ประถมศึกษาปีที่ 30000
ประถมศึกษาปีที่ 40000
ประถมศึกษาปีที่ 50000
ประถมศึกษาปีที่ 60000
รวมประถม0000
มัธยมศึกษาปีที่ 11151042196
มัธยมศึกษาปีที่ 2971202176
มัธยมศึกษาปีที่ 397851825
รวมมัธยมต้น30930961817
มัธยมศึกษาปีที่ 446811273
มัธยมศึกษาปีที่ 535751103
มัธยมศึกษาปีที่ 62573984
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า10622933510
รวมทั้งหมด41553895327

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563