ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20000
อนุบาล 30000
รวม อนุบาล0000
ประถมศึกษาปีที่ 10000
ประถมศึกษาปีที่ 20000
ประถมศึกษาปีที่ 30000
ประถมศึกษาปีที่ 40000
ประถมศึกษาปีที่ 50000
ประถมศึกษาปีที่ 60000
รวมประถม0000
มัธยมศึกษาปีที่ 11471032506
มัธยมศึกษาปีที่ 21271162436
มัธยมศึกษาปีที่ 31101022126
รวมมัธยมต้น38432170518
มัธยมศึกษาปีที่ 4671181855
มัธยมศึกษาปีที่ 552931454
มัธยมศึกษาปีที่ 643711143
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า16228244412
รวมทั้งหมด546603114930

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565