ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20000
อนุบาล 30000
รวม อนุบาล0000
ประถมศึกษาปีที่ 10000
ประถมศึกษาปีที่ 20000
ประถมศึกษาปีที่ 30000
ประถมศึกษาปีที่ 40000
ประถมศึกษาปีที่ 50000
ประถมศึกษาปีที่ 60000
รวมประถม0000
มัธยมศึกษาปีที่ 11091072166
มัธยมศึกษาปีที่ 21381062446
มัธยมศึกษาปีที่ 31181141826
รวมมัธยมต้น36532769218
มัธยมศึกษาปีที่ 4721011735
มัธยมศึกษาปีที่ 5581141725
มัธยมศึกษาปีที่ 647841314
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า17729947614
รวมทั้งหมด542626116832

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2567