ติดต่อเรา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1092140354
รหัส Smis 8 หลัก :  92012015
รหัส Obec 6 หลัก :  140354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  สวัสดิ์รัตนาภิมุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Sawat Rattanaphimuk
ที่อยู่ :  หมู่ที่   –   บ้าน-
ตำบล :  นาโยงเหนือ
อำเภอ :  นาโยง
จังหวัด :  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :  92170
โทรศัพท์ :  0-7529-9033
โทรสาร :  0-7529-9034
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  12/03/2521
อีเมล์ :  sawat@srm.ac.th
เว็บไซต์ :  https://www.srm.ac.th
Facebook :  
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เทศบาลตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     0.1 กม.