คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

About KruTouchy