วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

About KruTouchy