ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2565

About KruTouchy