วันที่ 2 เมษายน 2565 คณะติดตามการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ลงพื้นที่ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสาคู

About KruTouchy