รูปกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสิทธินันทพันธุ์

Read More »

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ครั้งที่ 5/2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

นายวุฒิชัย แกล้วกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องสิทธินันทพันธุ์

Read More »

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” 23 ต.ค. 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง

Read More »

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวชิรมิตร รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ ห้องสิทธินันทพันธุ์

Read More »

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ครั้งที่ 4/2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุค ที่นี่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการอบรมโครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Google meet และถ่ายทอดสดบนเพจเฟสบุค ที่นี่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

Read More »

วันที่ 20 สิงหารคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มอบน้ำดื่มและอาหารเพื่อร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลนาโยง ในโครงการ ส.ร.ม.ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ผ่าวิกฤต COVID-19

Read More »

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รองสมร จันทร์รัตน์ ร่วมนำเสนอนวัตกรรม “สถานศึกษาสีขาว เสริมสร้างคนดี มีภูมิคุ้มกัน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยรูปแบบ STRONG Model” ในการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Read More »