รูปกิจกรรม

📣 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
🎊🎉 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ
ประจำปี 2567 🎊

Read More »

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร🎖️ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่

1

Read More »

📣กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
ระหว่างวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมตอบคำถามคริสต์มาสรับเกียรติบัตรออนไลน์กิจกร …

Read More »

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

Read More »

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More »

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการติวเสริมความรู้ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

Read More »

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดรัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read More »

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการรักชีวิตและทรัพย์สินต้องรู้กฎจราจร รุ่นที่ 1

Read More »