รูปกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

Read More »

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More »

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขจัดกิจกรรมการติวเสริมความรู้ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

Read More »

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมทอดกฐิน ณ วัดรัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Read More »

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการรักชีวิตและทรัพย์สินต้องรู้กฎจราจร รุ่นที่ 1

Read More »

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (English-Math Camp 2022) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ปีการศึกษา 2565

Read More »

นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 64) ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศไทย (ส.บ.ม.ท)

Read More »

24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการฝึกอบรมการคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตรายภายในโรงเรียน ประจำปี 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

Read More »